คุณสุชานันท์  ปั้นเพ็ง  ร้านโอกาเนะอาหารญี่ปุ่น ตลาดตองแปด บริจาคอาหารญี่ปุ่น จำนวน 80 กล่อง และน้ำส้ม จำนวน 100 ขวด

วันที่ 9 มีนาคม 2566 คุณสุชานันท์  ปั้นเพ็ง  ร้านโอกาเนะอาหารญี่ปุ่น ตลาดตองแปด บริจาคอาหารญี่ปุ่น จำนวน 80 กล่อง และน้ำส้ม จำนวน 100 ขวด มอบให้ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณเธียรศิริ  พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ