คุณสุชาย พรศิริกุล มอบภาพงานศิลปะ Digital Print จำนวน 2 รูป รวมมูลค่า 160,000 บาท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณสุชาย พรศิริกุล ผู้จัดการกองทุนศิลปะอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข มอบภาพงานศิลปะ Digital Print จำนวน 2 รูป รวมมูลค่า 160,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ