คุณสุดธิดา รัตนรักษ์ บริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 29 มีนาคม 2566 คุณสุดธิดา รัตนรักษ์ บริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ