คุณสุดใจ  ผัดไธสง  – คุณแม่แก้ว  พิมเร่าหนาด  บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด

คุณสุดใจ  ผัดไธสง  – คุณแม่แก้ว  พิมเร่าหนาด  และเพื่อนๆ Tuk Tuk Thai  street  food   บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ