คุณสุทธิกานต์ ตันติสุข ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) มอบเงินบริจาค จำนวน 60,000 บาท

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คุณสุทธิกานต์ ตันติสุข ผู้บริหาร บริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) มอบเงินบริจาค จำนวน 60,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงานและการปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมี นพ.เอธัส จิรเศวตกุล ศัลยแพทย์ทรวงอก เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ