คุณสุทธิกานต์  ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 80,000  บาท 

วันที่ 3  พฤษภาคม  2565  คุณสุทธิกานต์  ตันติสุข ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอส โฮลเซล จำกัด (ขายส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค) บริจาคเงิน จำนวน 80,000  บาท  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ   โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ