คุณสุทินต์ หาญนิรัญกูร และ คุณ Chaim Toom Chew และครอบครัว คุณสมเกียรติ คุณสุพิณ คุณสิริอาภรณ์ คุณสก็อตต์ คล้ายสุบรรณ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คุณสุทินต์ หาญนิรัญกูร และ คุณ Chaim Toom Chew และครอบครัว คุณสมเกียรติ คุณสุพิณ คุณสิริอาภรณ์ คุณสก็อตต์ คล้ายสุบรรณ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองอำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ