คุณสุนัย หวังวิชา และครอบครัว บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศ

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562  นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  พร้อมเครื่องผลิตอากาศ  จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 350,000 บาท  จากคุณสุนัย  หวังวิชา และครอบครัว

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ