คุณสุปราณี  ชัยเกษมสกุล  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน  50,000 บาท

คุณสุปราณี  ชัยเกษมสกุล  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน  50,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน  และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้นายปัญญา  ชัยเกษมสกุล  โดยมีคุณรัมภา  ชินเกตุ  เวรตรวจการบริหาร เป็นผู้รับมอบ   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565