คุณสุพล ก้อนเปิ้น มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และพัดลม จำนวน 2 ตัว

วันที่ 2 มกราคม 2566 คุณสุพล ก้อนเปิ้น มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และพัดลม จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจคุณแม่โฮม ก้อนเปิ้น ณ วัดภูดิน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ