คุณสุภวรรณ  ล่ำซำ  บริจาคเครื่องช่วยหายใจ รุ่น PB 560 พร้อมหน้ากากช่วยหายใจ จำนวน 20 ชุด  รวมมูลค่า 391,080 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  คุณสุภวรรณ  ล่ำซำ  บริจาคเครื่องช่วยหายใจ รุ่น PB 560 พร้อมหน้ากากช่วยหายใจ จำนวน 20 ชุด  รวมมูลค่า 391,080 บาท   มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.ภิเษก  ยิ้มแย้ม  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม  และ พญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ