คุณสุวดล แก้วแกมทอง บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท 

วันที่ 21 กันยายน 2565  คุณสุวดล แก้วแกมทอง บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท  เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น  และบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อกองทุนแก่นสุข โรงพยาบาลขอนแก่น

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ