คุณสุวรรณา   ขจิตบุญ  และครอบครัว บริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง

วันนี้ 9 มกราคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง  (มูลค่า 50,000 บาท)  จากคุณสุวรรณา   ขจิตบุญ  และครอบครัว   นอกจากนั้นยังได้นำขนม ของหวาน และผลไม้มาบริจาคให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ในโรงพยาบาลขอนแก่นอีกด้วย   

ขออนุโมทนาบุญ  ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ