คุณสุเนตรา สูตรสุวรรณ  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพของ ร้อยตรีวัฒนา สูตรสุวรรณ

คุณสุเนตรา สูตรสุวรรณ  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก)  ในงานฌาปนกิจศพของ ร้อยตรีวัฒนา สูตรสุวรรณ   โดยมี พญ. นาตยา มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

หากแม้นดวงวิญญาณของร้อยตรีวัฒนา สูตรสุวรรณ  อยู่ ณ  ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย