คุณอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คุณอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ