คุณอดิศักดิ์  อังศรีประเสริฐ และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

คุณอดิศักดิ์  อังศรีประเสริฐ  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)   และเพื่อพัฒนางานบริการกลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม 2 และศูนย์มะเร็ง  โดยมี  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564