คุณอดุลย์ –คุณประภากร สุขบุญญสถิต  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565  คุณอดุลย์ –คุณประภากร สุขบุญญสถิต  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท  มอบให้กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับมอบ