คุณอนงค์ นามศิริพงศ์พันธุ์ บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท

2 พฤศจิกายน 2563 คุณอนงค์ นามศิริพงศ์พันธุ์ บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กลุ่มงานจักษุวิทยา โดยมีคุณร่มฉัตร คุณรักษ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านการบริการ เป็นผู้รับมอบ