คุณอรรถวุฒิ  ชาญวิถี และครอบครัว บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง (มูลค่า 37,500 บาท)  

วันที่12 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 3 หลัง (มูลค่า 37,500 บาท)  จากคุณอรรถวุฒิ  ชาญวิถี และครอบครัว เพื่อมอบให้กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 1

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ