คุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ มอบพระพุทธรูปสีขาวหล่อด้วยเรซิ่นหน้าตัก 17 นิ้ว จำนวน 3 องค์

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คุณอรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ มอบพระพุทธรูปสีขาวหล่อด้วยเรซิ่นหน้าตัก 17 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ