คุณอรัญญา – คุณสุรชัย ลัมประเสริฐ บริจาคโรตี จำนวน 200 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

คุณอรัญญา – คุณสุรชัย ลัมประเสริฐ บริจาคโรตี จำนวน 200 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมี คุณบัญฑิตา ทองบัวบาน เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ