คุณอรัญญา – คุณสุรชัย ลัมประเสริฐ บริจาคโรตี จำนวน 200 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

คุณอรัญญา – คุณสุรชัย ลัมประเสริฐ บริจาคโรตี จำนวน 200 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมี คุณบัญฑิตา ทองบัวบาน เวรตรวจการพยาบาล รับมอบ