คุณอวิรุทธิ์ พงษ์สง่างาน กรรมการผู้จัดการบริษัทธนาสิทธิ์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด บริจาคเงิน 39,000 บาท

วันนี้ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 39,000 บาท จาก คุณอวิรุทธิ์ พงษ์สง่างาน กรรมการผู้จัดการบริษัทธนาสิทธิ์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด บริจาคเงินเพื่อสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป