คุณอัครวัฒน์ การุญ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์หัวใจ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 คุณอัครวัฒน์ การุญ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ โดยมีนายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ