คุณอังคณา  โชติมณี  ตัวแทนกลุ่มหนอนหมีฟาร่าห์  บริจาคอาหารแช่แข็ง จำนวน 340 กล่อง

วันที่ 19 เมษายน 2564  คุณอังคณา  โชติมณี  ตัวแทนกลุ่มหนอนหมีฟาร่าห์  บริจาคอาหารแช่แข็ง จำนวน 340 กล่อง  มูลค่า  10,000 บาท  มอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมีแพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ