คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 17 เมษายน 2564  คุณอัญชลี  โสภณ นำน้ำดื่มและนม มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติงาน  ในช่วงวิกฤตโควิด-19

และวันที่ 19 เมษายน 2564  คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ที่กักตัวอยู่ที่อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก  โดยมีนายแพทย์สุรชัย  ศิริพรอดุลศิลป์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  เป็นผู้รับมอบ