คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 17 เมษายน 2564  คุณอัญชลี  โสภณ นำน้ำดื่มและนม มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติงาน  ในช่วงวิกฤตโควิด-19

และวันที่ 19 เมษายน 2564  คุณอัญชลี  โสภณ นำอาหาร ขนม และนม  มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ที่กักตัวอยู่ที่อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก  โดยมีนายแพทย์สุรชัย  ศิริพรอดุลศิลป์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  เป็นผู้รับมอบ