คุณอารยา มคธเพศ และแฟนเพจเสือน้อย ลุงพู และ ทูเม็ด มอบเงินและผ้าอ้อมสำเร็จรูป

7 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณอารยา มคธเพศ และแฟนเพจเสือน้อย ลุงพู และ ทูเม็ด โดยมอบให้หอผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ และบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก/ผู้ใหญ่ หน้ากากอนามัย กระบอกปัสสาวะฯ ให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่นอีกด้วย ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ