คุณอารีมิตร  พินพิสิทธิ์  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท และบริจาคพัดลม จำนวน 13 ตัว

วันที่ 7 ธันวาคม 2565  คุณอารีมิตร  พินพิสิทธิ์  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท และบริจาคพัดลม จำนวน 13 ตัว  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2  ในการซ่อมแซมหรือซื้ออุปกรณ์การแพทย์   โดยมีคุณบุดดา  ขามพิทักษ์  หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด  เป็นผู้รับมอบ   ในงานฌาปณกิจคุณพ่อริกิจ  พินพิสิทธิ์

หากแม้นดวงวิญญาณของ คุณพ่อริกิจ  พินพิสิทธิ์  อยู่ ณ แห่งหนใด ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเถิด