คุณอุบล ศรีสายเชื้อ บริจาคเงิน 5,000 บาท

วันนี้ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 นพ.วันจักร พงษ์สมัครไทย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จากนางอุบล ศรีสายเชื้อ โดยมีผู้แทนมามอบให้คือ นางสาวปภาดา ศรีสายเชื้อ บริจาคเพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ