คุณเกียรติศักดิ์ – คุณเอื้องฟ้า ศรีวัฒนาปิติกุล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คุณเกียรติศักดิ์ – คุณเอื้องฟ้า ศรีวัฒนาปิติกุล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) โดยมี นพ.นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ