คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์ และคณะ มอบเงินบริจาครวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

วันนี้ อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ พญ.มนธนา จันทรนิยม ประธานโครงการพาน้องท่องฝัน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับมอบเงินบริจาค  โดยมีคุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล  และคณะ เป็นผู้แทนมอบเงินในวันนี้  ดังนี้

1.เพื่อสมทบทุนโครงการพาน้องท่องฝัน  โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน  100, 000 บาท

  1. เพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท

3.เพื่อเข้าโครงการ หอผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท

รวมทั้งหมดเป้นจำนวนเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาท)  โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ