คุณเฉลิมพล ทองมา (ร้านส้มตำวัยรุ่น By เฮียอ๊อฟ) บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท

19 ตุลาคม 2563 คุณเฉลิมพล ทองมา (ร้านส้มตำวัยรุ่น By เฮียอ๊อฟ) บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์ เป็นผู้รับมอบ