คุณเชาวลิต พุทธภิญโญ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 30,000 บาท

19 ตุลาคม 2563 คุณเชาวลิต พุทธภิญโญ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 30,000 บาท ซึ่งได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้แด่คุณพ่อถวิล พุทธภิญโญ โดยมีคุณสุธาพร ขจรฤทธิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด ชั้น 5 เป็นผู้รับมอบ

หากแม้นดวงวิญญาณของคุณพ่อถวิล พุทธภิญโญ อยู่ ณ แห่งหนใด ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเถิด