คุณเชาวลิต ศรีภิรมย์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

คุณเชาวลิต ศรีภิรมย์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ