คุณเชาวลิต ศรีภิรมย์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]
คุณเชาวลิต ศรีภิรมย์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ