คุณเพชรรัตน์ ชัยสิทธิพรหม และ คุณวีณา เลิศอนุสรณ์ บริจาคเงินเพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จากคุณเพชรรัตน์ ชัยสิทธิพรหม จำนวน 10,000 บาท และคุณวีณา เลิศอนุสรณ์ จำนวน 1,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ