คุณเพ็ญศรี สิงห์ศร บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อผ้าปูเตียงสำหรับผู้ป่วย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท  จากคุณเพ็ญศรี สิงห์ศร เพื่อจัดซื้อผ้าปูเตียงสำหรับผู้ป่วย  โดยมี คุณณัฐธยาน์ มูลตรี  เวรตรวจการบริหารเป็นผู้แทนรับมอบ