คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และคุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และคุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ