คุณเสาวลักษณ์ อังศรีประเสริฐ ผู้บริหาร และคณะบริษัทไนซ์ แอพพาเรล จำกัด มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คุณเสาวลักษณ์ อังศรีประเสริฐ ผู้บริหาร และคณะบริษัทไนซ์ แอพพาเรล จำกัด สาขาขอนแก่น มอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน ให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด
โดยมี นพ.วรนิพิฐ พาลุสุข นายแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รังสีรัษา เป็นผู้แทนรับมอบ