คุณแจฮิม  แซ่เตีย  และคุณกิมเอ็ง  แซ่น้า  ครอบครัวของนายแพทย์ธิติ ธิติศักดิ์สกุล  บริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท 

วันที่ 28 มีนาคม 2565  คุณแจฮิม  แซ่เตีย  และคุณกิมเอ็ง  แซ่น้า  ครอบครัวของนายแพทย์ธิติ  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เข้ากองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้  โดยมี พญ.รักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

 

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ