คุณแม่จิตรา – คุณพ่อเรียงชัย พิทยาวุธวินิจ บริจาคเงินสด จำนวน 500,000 บาท

25 พฤศจิกายน 2563 คุณแม่จิตรา – คุณพ่อเรียงชัย พิทยาวุธวินิจ บริจาคเงินสด จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม (298 เตียง) และคุณปาลิดา อังกิติตระกูล บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม (298 เตียง) มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ