คุณแม่ปวยอี่ แซ่ตั้ง และครอบครัว บริจาคเงินและเครื่องผลิตออกซิเจน รวมทั้งสิ้น 105,555 บาท

โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค เพื่อเข้ากองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จำนวน  30,555  บาท  และรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง (มูลค่า 75,000 บาท)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,555  บาท  จากคุณแม่ปวยอี่  แซ่ตั้ง และครอบครัว

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ  ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ