คุณแม่มณฑา จันทะลุน และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คุณแม่มณฑา จันทะลุน และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท มอบให้ห้องตรวจหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ
  การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ