คุณแม่ระเบียบรัตน์   พงษ์พานิช คุณพ่อเยี่ยมสุริยา  พาลุสุข และคุณแม่รัตนาภรณ์  สมบูรณ์  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น รวม 40,000 บาท

วันที่ 22 สิงหาคม 2565  คุณแม่ระเบียบรัตน์   พงษ์พานิช  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท คุณพ่อเยี่ยมสุริยา  พาลุสุข  บริจาคเงินจำนวน  10,000  บาท และคุณแม่รัตนาภรณ์  สมบูรณ์  บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท  มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ