คุณแม่วิลาวัลย์  อามาตยทัศน์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น 100,000 บาท

วันนี้ 27 มิถุนายน 2562   นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณแม่วิลาวัลย์  อามาตยทัศน์  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) จำนวน 20,000 บาท
  2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 20,000 บาท
  3. เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 20,000 บาท
  4. เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
  5. เพื่อสมทบมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) จำนวน 20,000 บาท