คุณแม่สิริวิมล  วงศ์กิตติวิมล  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

คุณแม่สิริวิมล  วงศ์กิตติวิมล  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์  รับมอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ