คุณโตโน่-คุณณิชา โครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย หรือ One Man and The Sea บริจาคเงิน จำนวน 210,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 25 มิถุนายน 2564   คุณโตโน่ ภาคิน  คำวิลัยศักดิ์  ประธานโครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย หรือ One Man and The Sea  บริจาคเงิน จำนวน 210,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19   โดยมีคุณณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ มาเป็นผู้แทนมอบในวันนี้  พร้อมด้วย คุณแม่สุดลมโชย คำวิลัยศักดิ์ (คุณแม่คุณโตโน่) คุณกชกร ดังวัธนาวณิชย์  (คุณแม่ของคุณณิชา)  และคุณแสงระวี คำวิลัยศักดิ์ (น้องสาวคุณโตโน่)  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณโตโน่ คุณณิชา และครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ