คุณโสภาวรรณ – คุณบุษกร  รุ่งเรืองด้วยบุญ บริจาคเงินให้ รพ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จากคุณโสภาวรรณ  รุ่งเรืองด้วยบุญ  จำนวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

และรับมอบเงินบริจาค จากคุณบุษกร  รุ่งเรืองด้วยบุญ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   เพื่อกองทุนแก่นสุข และเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

รับมอบโดยคุณวิรัช  มั่นในบุญธรรม  เวรตรวจการบริหาร