คุณไพรัตน์พาณิชย์การเกษตร  และ “ครอบครัวอนวัชมงคล”  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

คุณไพรัตน์พาณิชย์การเกษตร  และ “ครอบครัวอนวัชมงคล”  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด  (อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก)  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ