คุณ Sajeerat และ Mr. Winfried Schink Family Ewoldt มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 8 มกราคม 2567 คุณ Sajeerat – Mr.Winfried Schink และครอบครัว Ewoldt ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เตียงสำหรับผู้ป่วย ที่นอนลม และเครื่องดูดเสมหะ รวมมูลค่า 21,375 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

และคุณ Sajeerat – Mr.Winfried Schink และ Fr.Gerda Acarer ได้บริจาคของเล่น เพื่อนำไปมอบให้เด็กป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีแพทย์หญิงมนธนา จันทรนิยม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ