มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2566 เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เป็นประธานที่ปรึกษา พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีมาแล้ว 6 ครั้ง และปีนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับเครือข่ายกู้ชีพในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งยอดผ้าป่าในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 623,538 บาท