งานบำเพ็ญกุศล 93 ปี ชาตกาล พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) และพิธีมอบถวายอาคารเรียน โรงเรียนวัดศรีจันทร์

26 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล 93 ปี ชาตกาล พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม และร่วมพิธีมอบถวายอาคารเรียน โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน